This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our นโยบายคุกกี้.
+66 53213763

นโยบายคุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์สามารถส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้คุกกี้เนื่องจากคุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้ดีขึ้น โดยตัวอย่างของสิ่งที่คุกกี้สามารถช่วยได้มีดังนี้

  • จดจำภาษาที่ท่านเลือกสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์
  • จดจำตัวเลือกการจองของท่าน จึงสามารถนำมาใช้ในการจองห้องพักของท่านได้
  • เข้าใจรูปแบบในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เราจึงสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

รายการด้านล่างนี้อธิบายเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้บนเว็บไซต์ของเราและจุดประสงค์ของเราในการใช้คุกกี้

Piwik Analytics

  • ชื่อ: _pk_ref
  • จุดประสงค์: ระบุว่าผู้เข้าชมเข้ามายังเว็บไซต์ของเราจากหน้าใด เพื่อให้เราสามารถระบุได้ว่าผู้เข้าชมเชื่อมต่อมาจากเว็บไซต์ใดมากที่สุด
  • อายุการใช้งาน: 6 เดือน

Piwik Analytics

  • ชื่อ: _pk_id
  • จุดประสงค์: ป้องกันไม่ให้มีการนับซ้ำเมื่อเราต้องการนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา
  • อายุการใช้งาน: 2 ปี

Piwik Analytics

  • ชื่อ: _pk_ses
  • จุดประสงค์: ติดตามเซสชันหรือระยะเวลาที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา
  • อายุการใช้งาน: 30 นาที

BookingSuite, Inc.

  • ชื่อ: landing
  • จุดประสงค์: เก็บบันทึกหน้าแรกในเว็บไซต์ของเราที่ท่านเริ่มต้นใช้งาน
  • อายุการใช้งาน: สิ้นสุดเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน

BookingSuite, Inc.

  • ชื่อ: promocode
  • จุดประสงค์: เก็บบันทึกรหัสโปรโมชั่นหากมีรวมอยู่ใน URL เมื่อท่านเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์ โดยเราสามารถจดจำข้อมูลนี้ได้เมื่อท่านไปยังเครื่องมือการจองเพื่อจองห้องพักในราคาที่ดีกว่า
  • อายุการใช้งาน: สิ้นสุดเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน

Amazon Web Services

  • ชื่อ: AWSELB
  • จุดประสงค์: กระจายการเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์ให้สมดุลกันในแต่ละช่องทาง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • อายุการใช้งาน: 30 นาที

Go Daddy

  • ชื่อ: JSESSIONID
  • จุดประสงค์: สัญลักษณ์บนเว็บไซต์ที่แสดงการเป็นเจ้าของโดเมน
  • อายุการใช้งาน: สิ้นสุดเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน

เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านสามารถควบคุมคุกกี้ส่วนใหญ่ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ได้ หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ ซึ่งรวมถึงรายชื่อคุกกี้ที่เว็บไซต์ใช้งานและวิธีจัดการและลบคุกกี้ โปรดดูที่ www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org.

Close